Fundraiser for Tet in Boston 2019 – Year Of The Pig by #GivingTuesday online in Facebook.com for NOVA on November 27th

Fundraiser for Tet in Boston 2019 – Year Of The Pig by #GivingTuesday online in Facebook.com for NOVA on November 27th


Theo tin Bảo Châu

Kính nhờ quý tổ chức truyền thông, báo chí làm ơn chuyển tải đến tất cả mọi người trong network của mình dùm.

Xin cám ơn!

Bảo Châu

Theo tin
Chau Kelley
Keller William Realty Metropolitan
Cell: 603-661-7988
Direct: 603-836-2648
Office: 603-232-8282 Ext. 2648
Fax: 628-2246
168 S. River Road
Bedford, NH 03110
ChauKelley@gmail.com
Fundraiser for Tet in Boston 2019 – Year Of The Pig by #GivingTuesday online in Facebook.com for NOVA on November 27th
Kính mong mọi người sẽ donation hôm nay Thứ Ba 27-11-2018 giúp cho NOVA tức Hội Thanh Niên Thăng Long cũ để hội tiếp tục làm những công việc tốt phục vụ cho cộng đồng người Việt chúng ta. Xin hãy làm hôm nay vì facebook sẽ cho thêm 100% số tiền mà quý vị đóng góp qua facebook. Xin cám ơn!

Đây là link cho quý vị tiện dụng:

Please consider donating to us starting on Tuesday, November 27th on our Facebook Page:
https://www.facebook.com/NOVAinBoston

Learn more about giving Tuesday here:
www.facebook.com/givingtuesday
twitter.com/givingTues

Bảo Châu

https://www.facebook.com/donate/599477503798119/

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes