Trump dẫn đầu Haley với 50%-39% ở New Hampshire theo cuộc thăm dò mới nhất cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 1 năm 2024 cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024

Trump dẫn đầu Haley với 50%-39% ở New Hampshire theo cuộc thăm dò mới nhất cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 1 năm 2024 cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024


Theo tin CNN & University of New Hampshire

Trump dẫn đầu Haley với 50%-39% ở New Hampshire theo cuộc thăm dò mới nhất cho CNN do University of New Hampshire poll trong tháng 1 năm 2024 cho cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024
Ứng cử viên Tổng thống GOP 2024 được lựa chọn đầu tiên – Các cử tri sơ bộ của GOP có khả năng – Ngày 19 tháng 1 năm 2024
Trump Leads Haley in Final CNN/UNH New Hampshire Primary Poll 1/21/2024
UNH Survey Center
https://scholars.unh.edu/survey_center_polls/780/

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes