Khách sạn Moxy Boston Downtown mở ra ở trung tâm khu vực nhà hát của Boston tại góc đường Stuart và Tremont, Moxy Boston Downtown cách Back Bay và Khu phố Tàu vài bước chân

Theo tin Moxy Boston Downtown hay prnewswire.com Moxy Boston Downtown Opens In The Heart Of Boston’s Theater District As The Neighborhood’s Hottest Ticket In Town Guests Take Center Stage in the Theater District-Inspired Hotel with Instagrammable Spaces, a Food Truck-Inspired … Continue readingKhách sạn Moxy Boston Downtown mở ra ở trung tâm khu vực nhà hát của Boston tại góc đường Stuart và Tremont, Moxy Boston Downtown cách Back Bay và Khu phố Tàu vài bước chân