Theo tin Bao Chau Kelley

Tối thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tổng hội sinh viên vùng New England (IVSA) khai mạc chương trình đại hội 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Radisson ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire…đại hội đã hội tụ được hơn 200 em sinh viên từ các trường đại học về tham dự và các em mặc áo dài quốc phục cả nam và nữ rất là nhiều luôn! <3 <3 <3 Các em trong lãnh đạo tổng hội đã lên sân khấu hát quốc ca VNCH bằng tiếng Việt nữa! ??? tham dự với các em có đại diện của Tổ chức CDVN Mass, Hội đồng quản trị và Ban Giám Sát của cộng đồng...điểm đặc biệt là chị Lạc Kim Oanh, trưởng ban tổ chức Tết in Boston 2018 và cũng là Trưởng Khối sinh hoạt CDVN Mass là một trong những diễn giả chính và chị đã nói về thành công to lớn chung của chương trình Tết với cả 10,000 người tham dự...đó là thành quả lao động cực nhọc của CDVN Mass và IVSA trong 8 tháng trời ròng rã...đặc biệt nữa là thượng nghị sĩ Dean Trần của tiểu bang Mass đã có mặt cùng phu nhân và ông đã kể lại câu chuyện rất hay và có lời khuyến khích các em hãy có ước mơ to lớn làm tổng thống nước Mỹ trong tương lai...và luật sư Trâm Trần cũng có bài phát biểu về 3 câu chuyện rất xúc động lòng người. ?? New Hampshire, Wednesday, March 28, 2018 Bảo Châu Kelley từ Level5 Media Chau Kelley Keller William Realty Metropolitan Cell: 603-661-7988 Direct: 603-836-2648 Office: 603-232-8282 Ext. 2648 Fax: 628-2246 168 S. River Road Bedford, NH 03110 ChauKelley@gmail.com
NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ CỦA ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIREIVSA summit's opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.Tối thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tổng hội sinh viên vùng New England (IVSA) khai mạc chương trình đại hội 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Radisson ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire…đại hội đã hội tụ được hơn 200 em sinh viên từ các trường đại học về tham dự và các em mặc áo dài quốc phục cả nam và nữ rất là nhiều luôn! <3 <3 <3 Các em trong lãnh đạo tổng hội đã lên sân khấu hát quốc ca VNCH bằng tiếng Việt nữa! 😍😍😍 tham dự với các em có đại diện của Tổ chức CDVN Mass, Hội đồng quản trị và Ban Giám Sát của cộng đồng…điểm đặc biệt là chị Lạc Kim Oanh, trưởng ban tổ chức Tết in Boston 2018 và cũng là Trưởng Khối sinh hoạt CDVN Mass là một trong những diễn giả chính và chị đã nói về thành công to lớn chung của chương trình Tết với cả 10,000 người tham dự…đó là thành quả lao động cực nhọc của CDVN Mass và IVSA trong 8 tháng trời ròng rã…đặc biệt nữa là thượng nghị sĩ Dean Trần của tiểu bang Mass đã có mặt cùng phu nhân và ông đã kể lại câu chuyện rất hay và có lời khuyến khích các em hãy có ước mơ to lớn làm tổng thống nước Mỹ trong tương lai…và luật sư Trâm Trần cũng có bài phát biểu về 3 câu chuyện rất xúc động lòng người. 😁😁New Hampshire, Wednesday, March 28, 2018Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, March 28, 2018

NGHI THỨC CHÀO QUỐC KỲ VIỆT, MỸ CỦA ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIRE

IVSA summit’s opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.

THƯỢNG NGHỊ SĨ MASS, DEAN TRẦN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIRESenator Dean Tran speaks at IVSA summit's opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.Tối thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tổng hội sinh viên vùng New England (IVSA) khai mạc chương trình đại hội 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Radisson ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire…đại hội đã hội tụ được hơn 200 em sinh viên từ các trường đại học về tham dự và các em mặc áo dài quốc phục cả nam và nữ rất là nhiều luôn! <3 <3 <3 Các em trong lãnh đạo tổng hội đã lên sân khấu hát quốc ca VNCH bằng tiếng Việt nữa! 😍😍😍 tham dự với các em có đại diện của Tổ chức CDVN Mass, Hội đồng quản trị và Ban Giám Sát của cộng đồng…điểm đặc biệt là chị Lạc Kim Oanh, trưởng ban tổ chức Tết in Boston 2018 và cũng là Trưởng Khối sinh hoạt CDVN Mass là một trong những diễn giả chính và chị đã nói về thành công to lớn chung của chương trình Tết với cả 10,000 người tham dự…đó là thành quả lao động cực nhọc của CDVN Mass và IVSA trong 8 tháng trời ròng rã…đặc biệt nữa là thượng nghị sĩ Dean Trần của tiểu bang Mass đã có mặt cùng phu nhân và ông đã kể lại câu chuyện rất hay. Ông đã chia sẻ về cuộc đời của ông là một đứa trẻ con của một cựu sĩ quan Quân lực VNCH và đã vượt biên cùng gia đình để định cư tại tiểu bang Massachusetts. Sau đó ông đi học đại học và phục vụ cộng đồng và hiện tại đã trở thành người thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại tiểu bang Massachusetts và là người thứ nhì trên toàn nước Mỹ. Ông cũng có lời khuyến khích các em sinh viên hãy có ước mơ to lớn như làm tổng thống nước Mỹ trong tương lai. Sau đó, luật sư Trâm Trần cũng có bài phát biểu về 3 câu chuyện rất xúc động lòng người. 😁😁New Hampshire, Wednesday, March 28, 2018Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, March 29, 2018

THƯỢNG NGHỊ SĨ MASS, DEAN TRẦN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIRE

Senator Dean Tran speaks at IVSA summit’s opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.

TRƯỞNG KHỐI SINH HOẠT CDVN MASS, LẠC KIM OANH PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIREOanh Lac, Community event Chair speaks at IVSA summit's opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.Tối thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tổng hội sinh viên vùng New England (IVSA) khai mạc chương trình đại hội 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Radisson ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire…đại hội đã hội tụ được hơn 200 em sinh viên từ các trường đại học về tham dự và các em mặc áo dài quốc phục cả nam và nữ rất là nhiều luôn! <3 <3 <3 Các em trong lãnh đạo tổng hội đã lên sân khấu hát quốc ca VNCH bằng tiếng Việt nữa! 😍😍😍 Tham dự với các em có đại diện của Tổ chức CDVN Mass, Hội đồng quản trị và Ban Giám Sát của cộng đồng…điểm đặc biệt là chị Lạc Kim Oanh, trưởng ban tổ chức Tết in Boston 2018 và cũng là Trưởng Khối sinh hoạt CDVN Mass là một trong những diễn giả chính và chị đã nói về thành công to lớn chung của chương trình Tết với cả 10,000 người tham dự…đó là thành quả lao động cực nhọc của CDVN Mass và IVSA trong 8 tháng trời ròng rã…đặc biệt nữa là thượng nghị sĩ Dean Trần của tiểu bang Mass đã có mặt cùng phu nhân và ông đã kể lại câu chuyện rất hay. Ông đã chia sẻ về cuộc đời của ông là một đứa trẻ con của một cựu sĩ quan Quân lực VNCH và đã vượt biên cùng gia đình để định cư tại tiểu bang Massachusetts. Sau đó ông đi học đại học và phục vụ cộng đồng và hiện tại đã trở thành người thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại tiểu bang Massachusetts và là người thứ nhì trên toàn nước Mỹ. Ông cũng có lời khuyến khích các em sinh viên hãy có ước mơ to lớn như làm tổng thống nước Mỹ trong tương lai. Sau đó, luật sư Trâm Trần cũng có bài phát biểu về 3 câu chuyện rất xúc động lòng người. 😁😁New Hampshire, Wednesday, March 28, 2018Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, March 29, 2018

TRƯỞNG KHỐI SINH HOẠT CDVN MASS, LẠC KIM OANH PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIRE

Oanh Lac, Community event Chair speaks at IVSA summit’s opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.

LUẬT SƯ TRÂM NGUYỄN, ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU MASS PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIREAttorney Tram Nguyen speaks at IVSA summit's opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.Tối thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018, Tổng hội sinh viên vùng New England (IVSA) khai mạc chương trình đại hội 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Radisson ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire…đại hội đã hội tụ được hơn 200 em sinh viên từ các trường đại học về tham dự và các em mặc áo dài quốc phục cả nam và nữ rất là nhiều luôn! <3 <3 <3 Các em trong lãnh đạo tổng hội đã lên sân khấu hát quốc ca VNCH bằng tiếng Việt nữa! 😍😍😍 Tham dự với các em có đại diện của Tổ chức CDVN Mass, Hội đồng quản trị và Ban Giám Sát của cộng đồng…điểm đặc biệt là chị Lạc Kim Oanh, trưởng ban tổ chức Tết in Boston 2018 và cũng là Trưởng Khối sinh hoạt CDVN Mass là một trong những diễn giả chính và chị đã nói về thành công to lớn chung của chương trình Tết với cả 10,000 người tham dự…đó là thành quả lao động cực nhọc của CDVN Mass và IVSA trong 8 tháng trời ròng rã…đặc biệt nữa là thượng nghị sĩ Dean Trần của tiểu bang Mass đã có mặt cùng phu nhân và ông đã kể lại câu chuyện rất hay. Ông đã chia sẻ về cuộc đời của ông là một đứa trẻ con của một cựu sĩ quan Quân lực VNCH và đã vượt biên cùng gia đình để định cư tại tiểu bang Massachusetts. Sau đó ông đi học đại học và phục vụ cộng đồng và hiện tại đã trở thành người thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại tiểu bang Massachusetts và là người thứ nhì trên toàn nước Mỹ. Ông cũng có lời khuyến khích các em sinh viên hãy có ước mơ to lớn như làm tổng thống nước Mỹ trong tương lai. Sau đó, luật sư Trâm Trần cũng có bài phát biểu về 3 câu chuyện rất xúc động lòng người. 😁😁New Hampshire, Wednesday, March 28, 2018Bảo Châu Kelley từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, March 29, 2018

LUẬT SƯ TRÂM NGUYỄN, ỨNG CỬ VIÊN DÂN BIỂU MASS PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND Ở NASHUA, NEW HAMPSHIRE

Attorney Tram Nguyen speaks at IVSA summit’s opening ceremony at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Friday, March 23, 2018 at 8pm.
Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, March 29, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Thursday, March 29, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

LOL

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

LOL

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

LMAO!!! màn vui nhất! 😂😂😂

Posted by Bao Chau Kelley on Friday, March 30, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, March 31, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, March 31, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Saturday, March 31, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018


JENNY ĐỘC TẤU KEYBOARD TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

JENNY ĐỘC TẤU KEYBOARD TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2

TRÌNH DIỄN ĐIỆU NHẢY HIP HOP TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

TRÌNH DIỄN ĐIỆU NHẢY HIP HOP TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018
GẶP GỠ BAN CHẤP HÀNH CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA TRONG GALA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

GẶP GỠ BAN CHẤP HÀNH CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA TRONG GALA 2018

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA UNAVSA TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA UNAVSA TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

MÚA QUẠT TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

MÚA QUẠT TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

KIMMY TRƯƠNG TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM ALL I ASK TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

KIMMY TRƯƠNG TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM ALL I ASK TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

KIMMY TRƯƠNG TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM I HAVE NOTHING TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

KIMMY TRƯƠNG TRÌNH BÀY NHẠC PHẨM I HAVE NOTHING TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

PHỎNG VẤN 2 SINH VIÊN MARCUS LÊ VÀ WILSON WONG TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018Interiewing Marcus Le and Wilson Wong at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

PHỎNG VẤN 2 SINH VIÊN MARCUS LÊ VÀ WILSON WONG TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Interiewing Marcus Le and Wilson Wong at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

PHỎNG VẤN KATHERINE THY HÀ NGUYỄN, THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018Interiewing Katherine Thy Hà Nguyễn at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018Nashua, New Hampshire, March 24, 2018: Chúng tôi đang trên đường đi về thì tình cờ nhìn thấy một cô sinh viên bé nhỏ đang ngồi ôm chân suýt xoa. Vì thế, chúng tôi dừng lại hỏi thăm mới biết em bị té khi lên sân khấu trong đêm dạ hội Gala trong kỳ đại hội thường niên gồm 3 ngày 2 đêm của Tổng Hội Sinh Viên Vùng New England IVSA tổ chức tại khách sạn Radisson Hotel ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire từ thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018 tới Chủ Nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018 với sự tham dự của gần 200 sinh viên. Sau đó, chúng tôi hỏi xem có thể phỏng vấn em hay không thì rất ngạc nhiên em sinh viên này lại là người trong ban tổ chức và huấn luyện các bạn đồng lứa của mình. Đây là lần thứ tư em đã tham gia chương trình này và em cũng vừa tốt nghiệp đại học từ trường Umass University ở thành phố Lowell, tiểu bang Massachusetts. Em học chuyên ngành về bio technology (kỹ thuật sinh học) và phụ ngành là psychology (tâm lý học). Thật là niềm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta có những nữ anh thư như em tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng thật tài giỏi và đặc biệt là có tấm lòng phục vụ tha nhân như vầy. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ngắn sau.Bảo Châu Kelley tường thuật từ Level5 Media

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

PHỎNG VẤN KATHERINE THY HÀ NGUYỄN, THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Interiewing Katherine Thy Hà Nguyễn at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Nashua, New Hampshire, March 24, 2018: Chúng tôi đang trên đường đi về thì tình cờ nhìn thấy một cô sinh viên bé nhỏ đang ngồi ôm chân suýt xoa. Vì thế, chúng tôi dừng lại hỏi thăm mới biết em bị té khi lên sân khấu trong đêm dạ hội Gala trong kỳ đại hội thường niên gồm 3 ngày 2 đêm của Tổng Hội Sinh Viên Vùng New England IVSA tổ chức tại khách sạn Radisson Hotel ở thành phố Nashua, tiểu bang New Hampshire từ thứ Sáu, ngày 23 tháng 3 năm 2018 tới Chủ Nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018 với sự tham dự của gần 200 sinh viên. Sau đó, chúng tôi hỏi xem có thể phỏng vấn em hay không thì rất ngạc nhiên em sinh viên này lại là người trong ban tổ chức và huấn luyện các bạn đồng lứa của mình. Đây là lần thứ tư em đã tham gia chương trình này và em cũng vừa tốt nghiệp đại học từ trường Umass University ở thành phố Lowell, tiểu bang Massachusetts. Em học chuyên ngành về bio technology (kỹ thuật sinh học) và phụ ngành là psychology (tâm lý học). Thật là niềm hãnh diện cho cộng đồng chúng ta có những nữ anh thư như em tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng thật tài giỏi và đặc biệt là có tấm lòng phục vụ tha nhân như vầy. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ngắn sau.

Bảo Châu Kelley tường thuật từ Level5 Media

CÁC EM SINH VIÊN ĐANG CHUẨN BỊ XẾP ĐỘI HÌNH ĐỂ CHỤP HÌNH LƯU NIỆM CHO TỪNG "GIA ĐÌNH" NHỎ CỦA MÌNH TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018Lining up and getting ready for family photo shoot at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

CÁC EM SINH VIÊN ĐANG CHUẨN BỊ XẾP ĐỘI HÌNH ĐỂ CHỤP HÌNH LƯU NIỆM CHO TỪNG “GIA ĐÌNH” NHỎ CỦA MÌNH TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Lining up and getting ready for family photo shoot at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

CÁC EM SINH VIÊN ĐANGVUI HÁT KARAO OK VỚI "GIA ĐÌNH" NHỎ CỦA MÌNH TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018Group singing Karao OK at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Tuesday, April 3, 2018

CÁC EM SINH VIÊN ĐANGVUI HÁT KARAO OK VỚI “GIA ĐÌNH” NHỎ CỦA MÌNH TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Group singing Karao OK at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

PHỎNG VẤN JULIE TRẦN, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI SINH VIÊN IVSA 2018 TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018Interiewing Julie Tran, executive director of IVSA Summit 2018 at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, April 4, 2018

PHỎNG VẤN JULIE TRẦN, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI SINH VIÊN IVSA 2018 TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Interiewing Julie Tran, executive director of IVSA Summit 2018 at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

THỦ TỤC ĐIỂM DANH VUI NHỘN CỦA CÁC EM SINH VIÊN TỪ CÁC TRƯỜNG THAM DỰ TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018Funny roll calling of all attendees from different universities at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Wednesday, April 4, 2018

THỦ TỤC ĐIỂM DANH VUI NHỘN CỦA CÁC EM SINH VIÊN TỪ CÁC TRƯỜNG THAM DỰ TRONG GALA CỦA TỔNG HỘI SINH VIÊN VÙNG NEW ENGLAND IVSA 2018

Funny roll calling of all attendees from different universities at the Gala of IVSA Summit 2018 at Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire on Saturday, March 24, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

Posted by Bao Chau Kelley on Monday, April 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *