Bỏ Phiếu Sớm trong Thành phố Boston cho bầu cử năm 2018 diễn từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11

Bỏ Phiếu Sớm trong Thành phố Boston cho bầu cử năm 2018 diễn từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11


Theo tin google translation Thành phố Boston

SỚM BỎ PHIẾU TẠI BOSTON
Sớm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tháng mười một 6 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 2 tháng 11.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BỎ PHIẾU SỚM
BỎ PHIẾU SỚM BOSTON

CẦN BIẾT:
Thời gian bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 22 đến ngày 2. Bất cứ cử tri đã đăng ký ở Boston có thể bình chọn tại bất kỳ điểm bầu cử sớm. Bạn không cần một lý do gì hoặc lý do để bỏ phiếu sớm.

Cho cuộc bầu cử năm 2018 bang, sớm bỏ phiếu diễn ra ở thành phố từ thứ hai, 22 tháng 10, thông qua thứ sáu, tháng mười một 2. Bạn có hai lựa chọn:

ĐÍCH THAN

BƯỚC 1

TRƯỚC KHI BẠN TRUY CẬP VÀO VỊ TRÍ, KIỂM TRA TRẠNG THÁI CỦA CỬ TRI

Bỏ phiếu sớm — hoặc ngày bầu cử-bạn phải có một cử tri đã đăng ký của Boston. Bất cứ cử tri Boston đã đăng ký có thể bình chọn tại bất kỳ điểm bầu cử sớm. Bạn không cần một lý do gì hoặc lý do để bỏ phiếu sớm. Không chắc chắn nếu bạn đã đăng ký? Tìm hiểu tình trạng đăng ký cử tri của bạn.

Không đăng ký bỏ phiếu? Bạn có thể đăng ký trực tuyến nếu bạn là:

một công dân Hoa Kỳ
một cư dân của tiểu bang Massachusetts, và
sẽ có 18 vào hay trước ngày bầu cử ngày thứ ba, 06 tháng 11.
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nhà nước là ngày 17 tháng 10. Tìm hiểu thêm về làm thế nào để ghi danh bầu cử.

BƯỚC 2
TÌM MỘT ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM

Không giống như truyền thống bỏ phiếu, bạn không cần phải bỏ phiếu tại địa điểm phòng phiếu được chỉ định của bạn. Bình chọn ở vị trí đó là thuận tiện nhất cho bạn. Tất cả phiếu phong cách sẽ có sẵn tại mỗi địa điểm bầu cử sớm.

Tất cả vị trí đầu phiếu có thể truy cập cho các cử tri Khuyết tật. Mỗi vị trí cũng sẽ có AutoMark máy cho cử tri những người cần giúp đỡ đánh dấu phiếu bầu của mình.

Trong giai đoạn bầu cử, Boston City Hall là chính sớm bỏ phiếu địa điểm bỏ phiếu. City Hall sẽ được mở để bỏ phiếu thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, trong thời gian hai tuần. Ngày thứ ba và thứ năm, City Hall sẽ vẫn mở cho đến 8: 00 để bỏ phiếu sớm.

Bạn có thể xem thông tin trên các trang web trên toàn thành phố trong lịch trình dưới đây.

LỊCH BẦU CỬ SỚM

BƯỚC 3
ĐI BỎ PHIẾU SỚM!

Nếu bạn có kế hoạch để bỏ phiếu sớm, bạn có cho đến 5 giờ chiều vào ngày 2.

XIN VUI LÒNG LƯU Ý

Nếu bạn bỏ lỡ thời gian bỏ phiếu sớm, bạn vẫn có thể bỏ phiếu vào ngày bầu cử, 6 tháng mười một.


BẰNG THƯ

BƯỚC 1
HÃY CHẮC CHẮN RẰNG BẠN ĐĂNG KÝ ĐỂ BÌNH CHỌN

Bỏ phiếu sớm — hoặc ngày bầu cử-bạn phải có một cử tri đã đăng ký của Boston. Bất cứ cử tri Boston đã đăng ký có thể bình chọn tại bất kỳ điểm bầu cử sớm. Bạn không cần một lý do gì hoặc lý do để bỏ phiếu sớm. Không chắc chắn nếu bạn đã đăng ký? Kiểm tra tình trạng đăng ký cử tri của bạn.

Không đăng ký bỏ phiếu? Bạn có thể đăng ký trực tuyến nếu bạn là:

một công dân Hoa Kỳ
một cư dân của tiểu bang Massachusetts, và
sẽ có 18 vào hay trước ngày bầu cử ngày thứ ba, 06 tháng 11.
Ngày cuối cùng để đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nhà nước 6 tháng mười một là ngày 17 tháng 10. Tìm hiểu thêm về làm thế nào để ghi danh bầu cử.

BƯỚC 2
GỬI CHO CHÚNG TÔI YÊU CẦU BỎ PHIẾU SỚM CỦA BẠN

Nếu bạn muốn áp dụng bỏ phiếu sớm bằng thư hoặc email, chúng tôi cần để có được của bạn ứng dụng trước 12 giờ chiều ngày thứ sáu, tháng mười một 2.

Xin vui lòng tải về, in ra và hoàn tất ứng dụng yêu cầu bỏ phiếu sớm. Bạn có thể quét ứng dụng có chữ ký của bạn và email lại cho chúng tôi tại election@boston.govhoặc fax cho chúng tôi tại 617-635-4483. Bạn cũng có thể gửi đơn của bạn đã hoàn thành đến:

Cuộc bầu cử tỉnh
1 City Hall Square, Phòng 241
Boston, MA 02201

BƯỚC 3
HOÀN THÀNH VÀ GỬI PHIẾU BẦU CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một lá phiếu bầu cử sớm trong thư với một tập phong bì trả lại. Bạn có thể gửi các lá phiếu hoặc mang trong người đến địa chỉ trên phong bì.

PLEASE NOTE:
Nếu bạn bỏ lỡ thời gian bỏ phiếu sớm, bạn phải bật lá phiếu của mình City Hall, Phòng 241, bởi 20: 00 ngày bầu cử, 6 tháng mười một.
BỎ PHIẾU SỚM LÀ GÌ?
Luật tiểu bang năm 2014 yêu cầu các thành phố và thị xã để giữ một đầu bầu mỗi hai năm trước khi cuộc bầu cử tháng mười một.
Không giống như Bỏ phiếu vắng mặt, bạn không cần một lý do gì hoặc lý do để bỏ phiếu sớm.
Theo luật, các thành phố và thị xã phải có ít nhất một trang web bầu cử sớm mở trong giờ làm việc.
ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU SỚM Ở BOSTON CHO NĂM 2018

Năm nay sớm bầu cử thời gian bắt đầu thứ hai, ngày 22 tháng 10, và chạy qua thứ sáu, ngày 02 tháng 11.

Khoảng thời gian này năm bầu cử sớm bắt đầu thứ hai, ngày 22 tháng 10, và chạy qua thứ sáu, ngày 02 tháng 11. Trong thời gian đó, cử tri đã đăng ký ở Boston sẽ có thể cast lá phiếu của họ trong người trước khi cuộc bầu cử nhà nước ngày thứ ba, 06 tháng 11.

WANT TO VOTE EARLY?
Bất cứ cử tri đã đăng ký ở Boston có thể bình chọn tại bất kỳ điểm bầu cử sớm. Bạn không cần một lý do gì hoặc lý do để bỏ phiếu sớm.

VỀ BẦU CỬ SỚM
Boston City Hall là chính sớm bỏ phiếu địa điểm bỏ phiếu. City Hall sẽ được mở để bỏ phiếu thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, trong thời gian hai tuần. Ngày thứ ba và thứ năm, City Hall sẽ vẫn mở cho đến 8: 00 để bỏ phiếu sớm.

Sớm bỏ phiếu “pop-up” bỏ phiếu địa điểm cũng sẽ có sẵn trên toàn thành phố vào thứ ba và thứ năm. Những địa điểm sẽ được mở cửa từ 12-20: 00

Lịch trình của năm nay bao gồm một cuối tuần đầy đủ của bỏ phiếu sớm ngày thứ bảy, 27 tháng 10, và chủ nhật, ngày 28 tháng 10. Trong thời gian đầu bầu cử cuối tuần, sẽ có 9 địa điểm bầu cử mở vào những ngày cả hai — một trong mỗi huyện hội đồng thành phố — từ 10: 00 – 18: 00

Xin vui lòng lưu ý: bất kỳ cử tri đã đăng ký ở Boston có thể bình chọn tại bất kỳ điểm bầu cử sớm. Bạn không cần một lý do gì hoặc lý do để bỏ phiếu sớm.

BẢN ĐỒ BẦU CỬ SỚM
Xem bản đồ địa điểm bầu cử sớm. Bạn có thể sử dụng địa chỉ của bạn để tìm kiếm một địa điểm gần bạn.

https://www.boston.gov/news/early-voting-locations-boston-2018#map–241441

ELECTION

617-635-8683
ELECTION@BOSTON.GOV
1 CITY HALL SQUARE, ROOM 241
BOSTON, MA 02201
UNITED STATES

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes