Thành phố Boston sẽ tổ chức một cuộc diễn hành vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư ngày 31 Tháng 10 Năm 2018 để ăn mừng Red Sox’ chiến thắng World Series là Los Angeles Dodgers

Thành phố Boston sẽ tổ chức một cuộc diễn hành vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư ngày 31 Tháng 10 Năm 2018 để ăn mừng Red Sox’ chiến thắng World Series là Los Angeles Dodgers


Theo tin google translation Thành phố Boston

ĐƯỢC ĐĂNG BỞI: BOS:311

CUỘC DIỄU HÀNH CHIẾN THẮNG CỦA RED SOX WORLD SERIES

29 tháng 10 năm 2018

Thành phố Boston sẽ tổ chức một cuộc diễu hành ngày thứ tư, Tháng Mười 31, lúc 11 giờ sáng để ăn mừng Red Sox’ chiến thắng World Series là Los Angeles Dodgers

Có câu hỏi? Liên hệ:

311 OR 617-635-4500

311@BOSTON.GOV

PLEASE KEEP IN MIND:
Bãi đậu xe và các thông tin lưu lượng truy cập được liệt kê trên Trang này có thể thay đổi theo ý của cảnh sát Boston.

Các cuộc diễu hành bắt đầu tại Fenway Park. Các tuyến đường diễu hành sẽ:

bắt đầu ngày Lansdowne Street
Hãy phải lên Ipswich Street
trái lên Boylston Street
trái lên Tremont Street, tiếp tục lên Cambridge Street, và
phải lên Staniford Street, nơi mà các cuộc diễu hành sẽ kết thúc.
Các tuyến đường diễu hành sẽ được đóng cửa để lưu lượng truy cập bắt đầu từ đầu là 5 giờ sáng ngày thứ tư. Nếu bạn đậu gần đường diễu hành, hãy chắc chắn để kiểm tra các dấu hiệu đường phố được đăng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bãi đậu xe và giao thông hạn chế dưới đây.

Có câu hỏi? Liên hệ:
311 OR 617-635-4500
311@BOSTON.GOV
PLEASE KEEP IN MIND:
Bãi đậu xe và các thông tin lưu lượng truy cập được liệt kê trên Trang này có thể thay đổi theo ý của cảnh sát Boston.
ĐƯỜNG PHỐ ĐÓNG CỬA
Red Sox diễu hành tuyến đường sẽ gần với lưu lượng truy cập bắt đầu sớm nhất là 5 giờ sáng ngày thứ tư. Các đường phố trong khu vực Back cũng sẽ bắt đầu đóng cửa vào thời gian đó. Các đường phố được liệt kê dưới đây được dự kiến sẽ đóng để lưu lượng truy cập từ 7-9 giờ sáng.

Ngoài tuyến đường diễu hành trên đường phố sẽ được đóng cửa để lưu lượng truy cập:

MASS AVENUE AND BOYLSTON STREET
Không có lưu lượng truy cập trên Boylston Street trong nước

BELVIDERE STREET AND DALTON STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

HEREFORD STREET AND BOYLSTON STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

RING ROAD AND HUNTINGTON AVENUE
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

BOYLSTON STREET AT SHAWS MARKET
Không có quyền truy cập vào Boylston Street, trực tiếp con đường vòng; không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street trong nước

BOYLSTON STREET AND RING ROAD
Không có lưu lượng truy cập trên Boylston Street

ST. JAMES AVENUE AND DARTMOUTH STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

ST. JAMES AVENUE AND BERKELEY STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

NEWBURY STREET, FROM ARLINGTON STREET TO GLOUCESTER STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

COMMONWEALTH AVENUE
trong nước tại Berkeley Street

BROOKLINE AVENUE AND PARK DRIVE
Không có lưu lượng truy cập đến những Fenway Park

BROOLINE AVENUE AND BEACON STREET
Không có lưu lượng truy cập đến những Fenway Park

BROOKLINE AVENUE AND COMMONWEALTH AVENUE
Không có lưu lượng truy cập đến những Fenway Park

BROOKLINE AVENUE AND NEWBURY STREET EXTENSION
Không có lưu lượng truy cập đến những Fenway Park

1380 BOYLSTON STREET AND PARK DRIVE
Không có lưu lượng truy cập đến những Fenway Park

WASHINGTON STREET AT AVENUE DE LAFAYETTE
Không có lưu lượng truy cập trên Washington Street hướng băng qua Downtown

WASHINGTON STREET AND AVERY STREET
No qua lưu lượng truy cập tới Tremont Street

CHAUNCEY STREET AND AVENUE DE LAFAYETTE
Không có lưu lượng truy cập đến Washington Street

WASHINGTON STREET AND WATER STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Court Street

WASHINGTON STREET AND COURT STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Tremont Street

CONGRESS STREET AND STATE STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Cambridge Street

NEW CHARDON STREET AND CONGRESS STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Cambridge Street

MERRIMAC STREET AND CONGRESS STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Cambridge Street

MERRIMAC STREET AND STANIFORD STREET
Không có giao thông trên đường Staniford hướng tới Cambridge Street

BEACON STREET AND CHARLES STREET
Không có lưu lượng truy cập trên Beacon Street đối với nhà nước

BEACON STREET AND JOY STREET
Không có lưu lượng truy cập đối với nhà nước

BEACON STREET AND PARK STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Tremont Street và không có lưu lượng truy cập đến đường phố Somerset

BOWDOIN STREET AND DERNE STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Cambridge Street

JOY STREET AND MYRTLE STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Cambridge Street

BOYLSTON STREET AND HADDASHAH WAY
Không có lưu lượng truy cập trên Boylston Street

STUART STREET AND SOUTH CHARLES STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

PARK PLAZA AND SOUTH CHARLES STREET
Không có lưu lượng truy cập đến Boylston Street

STUART STREET AND TREMONT STREET
Không có lưu lượng truy cập đến South Charles Street

THỨ BA VÀ THỨ TƯ BÃI ĐẬU XE GIỚI HẠN
Chỗ đỗ xe hạn chế dưới đây sẽ bắt đầu vào thứ ba và cuối cho đến cuối ngày thứ tư lúc 11:59 Bạn không thể đậu ở những vị trí sau:

LANSDOWNE STREET
Cả hai bên, Brookline lộ Ipswich Street

VAN NESS STREET
Cả hai bên, từ Ipswich Street Kilmarnock Street

JERSEY STREET
Cả hai bên, từ Boylston Street Brookline Avenue

IPSWICH STREET
Cả hai bên, từ Charlesgate đông đi về phía những Fenway Park Boylston Street (gần CVS)

THỨ TƯ BÃI ĐẬU XE GIỚI HẠN
Chỗ đỗ xe hạn chế dưới đây sẽ bắt đầu lúc 12 giờ sáng ngày thứ tư và cuối trong suốt cả ngày, đến 23:59:00 Bạn không thể đậu ở những vị trí sau:

BROOKLINE AVENUE
Cả hai bên, từ Park Drive Commonwealth Avenue

DALTON STREET
Cả hai bên, từ Belvidere Street Boylston Street

HEREFORD STREET
Cả hai bên, từ Boylston Street Newbury Street

GLOUCESTER STREET
Cả hai bên, từ Newbury Street Boylston Street

BOYLSTON STREET
Cả hai bên, từ Park Drive Ipswich Street
Cả hai bên, từ những Fenway (DCR) Tremont Street

FAIRFIELD STREET
Cả hai bên, từ Boylston Street Newbury Street

EXETER STREET
Cả hai bên, từ Newbury Street Boylston Street

CLARENDON STREET
Cả hai bên, từ Newbury Street Avenue Saint James

BERKELEY STREET
Cả hai bên, đại lộ Saint James Newbury Street

PROVIDENCE STREET
Cả hai bên, từ Arlington Street Berkeley Street

ARLINGTON STREET
Cả hai bên, từ Newbury Street Avenue Saint James

CHARLES STREET SOUTH
Cả hai bên, từ Park Plaza Boylston Street

CHARLES STREET
Cả hai bên, từ Boylston Street Beacon Street

TREMONT STREET
Cả hai bên, từ Boylston Street Cambridge Street

WEST STREET
Cả hai bên, từ Washington Street Tremont Street

TEMPLE PLACE
Cả hai bên, từ Washington Street Tremont Street

BROMFIELD STREET
Cả hai bên, từ Washington Street Tremont Street

PARK STREET
Cả hai bên, từ Tremont Street Beacon Street

CAMBRIDGE STREET
Cả hai bên, từ Tremont Street Blossom Street

BEACON STREET
Cả hai bên, từ Somerset Street Tremont Street

SCHOOL STREET
Cả hai bên, từ Tremont Street tỉnh Street

NEW SUDBURY STREET
Cả hai bên, từ Cambridge Street Congress Street

CONGRESS STREET
Cả hai bên, từ New Sudbury Street State Street

STATE STREET
Cả hai bên, từ Đại hội Street Court Street

COURT STREET
Cả hai bên, từ Washington Street Cambridge Street

SOMERSET STREET
Cả hai bên, từ Ashburton Place Cambridge Street

NEW CHARDON STREET
Cả hai bên, từ Cambridge Street Merrimac Street (Congress Street)

BOWDOIN STREET
Cả hai bên, từ Dern Street Cambridge Street

STANIFORD STREET
Cả hai bên, từ Cambridge Street Merrimac Street

PLYMPTON STREET
Cả hai bên, từ Albany Street Harrison Avenue

EAST DEDHAM STREET
Cả hai bên, từ Harrison Avenue Albany Street

COLUMBUS AVENUE
Cả hai bên, từ Melnea Cass Boulevard Douglas Park

GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Chúng tôi khuyến khích người hâm mộ để đi du lịch bằng các phương tiện công cộng để xem cuộc diễu hành. Để tìm hiểu thêm về lịch trình và xe buýt tuyến diversions, vui lòng truy cập trang web của MBTA:

https://www.mbta.com/guides/victory-parade

MBTA là cách thêm các dịch vụ phụ cho người hâm mộ Red Sox. Đường sắt đi lại sẽ có huấn luyện viên bổ sung xe trên nhiều dòng của nó. MBTA cũng sẽ có thêm các nhân viên tại các trạm chính. Họ có thể giúp bạn mua vé, cũng như cung cấp các chỉ dẫn và thông tin lịch trình.
Hành khách được yêu cầu để lại ba lô, Máy làm mát, xe đẩy và các mặt hàng lớn ở nhà.
Nếu bạn muốn để công viên tại một lô MBTA, hãy xem xét bãi đậu xe tại một trong rất có khả năng nhất vào các ngày trong tuần. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các địa điểm bãi đậu xe và các tỷ giá trên MBTA của bãi đậu xe trang web.
https://www.mbta.com/parking

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Thành phố đã thiết lập hai có thể truy cập xem lĩnh vực cho người Khuyết tật:

Copley Square ở góc của Boylston Street và Clarendon Street bởi nhà thờ Chúa ba ngôi
City Hall Plaza liền kề với chính phủ Trung tâm MBTA dừng
Xin vui lòng đến sớm và check-in với đội ngũ nhân viên tổ chức sự kiện. Chúng tôi khuyến khích mọi người tham dự phải MBTA.

C ontact thị trưởng Ủy ban cho người Khuyết tật với câu hỏi tại disability@boston.gov hoặc 617-635-3682.
RED SOX WORLD SERIES VICTORY PARADE

October 29, 2018

PUBLISHED BY: BOS:311
The City of Boston will host a parade on Wednesday, October 31, at 11 a.m. to celebrate the Red Sox’ World Series victory over the Los Angeles Dodgers.

Have questions? Contact:
311 OR 617-635-4500
311@BOSTON.GO

PLEASE KEEP IN MIND:
The parking and traffic information listed on this page may change at the discretion of the Boston Police.

BẢN ĐỒ CUỘC DIỄU HÀNH CHIẾN THẮNG

Xem các Red Sox diễu hành tuyến đường và chỗ đỗ xe hạn chế.
https://www.boston.gov/news/red-sox-world-series-victory-parade

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes