Home

2 hồ bơi Clougherty BCYF ở Charlestown và hồ bơi CMirabella BCYF ở North End sẽ mở cửa cho cư dân Thành phố Boston vào các ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 5 giờ 30 chiều bắt đầu Thứ Tư ngày 22 tháng Bảy cho đến Ngày Lễ Lao động 2020

Theo tin google translation Thành phố Boston Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo 2 Hồ bơi ngoài trời của Thành phố Boston bắt đầu mở cửa từ Thứ Tư…

Read More

Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Địa điểm thử nghiệm mới về bệnh COVID-19 bắt đầu từ Thứ Ba ngày 21 tháng 7 đến Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 tại BCYF Jackson Mann Community Center ở Allston trong Thành phố Boston

Theo tin google translation Thành phố Boston Thị trưởng Martin J. Walsh Thông Báo Địa điểm thử nghiệm mới về bệnh COVID-19 bắt đầu từ Thứ Ba ngày 21 tháng…

Read More

Thị trưởng Martin J. Walsh ra Lệnh giới nghiêm cư dân tại Thành phố trong Boston từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng có hiệu lực vào Thứ Hai ngày 6 tháng 4 cho đến Thứ Hai ngày 4 tháng 5 năm 2020 với Khuyến khích mọi người đeo mặt che miệng và mũi khi ở nơi công cộng

Theo tin google translation Thành phố Boston https://youtu.be/OgrL_NPKoOY Ngày 5 tháng 4 năm 2020 Thị trưởng Martin J. Walsh hôm nay đã công bố các biện pháp mới nghiêm ngặt…

Read More

Thống đốc Gina M. Raimondo ra lệnh bắt buộc bất kỳ ai đi du lịch tới New York bằng bất kỳ hình thức vận chuyển nào cũng phải tự cách ly trong 14 ngày khi đến Rhode Island và áp dụng cho bất cứ ai đã ở New York trong 14 ngày qua

Theo tin State of Rhode Island & Department of Health from State of Rhode Island Anyone arriving from any destination by plane or from New York State by bus, train,…

Read More

Proudly powered by WordPress| Theme: SpicePress Dark by SpiceThemes